top of page
Naszą intencją jest wyzwolenie...
poprzez rozszerzenie kręgu miłości        
na wszystkie żywe istoty, na cały cudowny świat.
bottom of page